X

Patru elicoptere SA-365 C „Dauphin 2” pentru Flotila 50 Aviaţie Transport (1978-1986)

Sărbătorirea Zilei Armatei Române a fost însoţită în acest an de o ştire (cu multe lacune) cu privire la cumpărarea a două elicoptere H215M, fabricate de către compania multinaţională „Airbus”. Preţul menţionat de ziariştii români privind cele două aparate de zbor – care ar trebui utilizate de armata română împotriva navelor de suprafaţă ale unui adversar – ar fi de 150 de milioane de euro (fără TVA).

Pentru a se înţelege de ce am folosit cuvântul „lacune” (chiar foarte multe), ne-am îndreptat atenţia asupra documentelor existente în arhivele româneşti despre cumpărarea, la începutul anului 1978, a patru elicoptere franţuzeşti SA-365 C „Dauphin 2”, pentru înzestrarea Flotilei 50 Aviaţie Transport. Din acestea putem să aflăm în primul rând structura generală de alcătuire a preţului final, în cazul achiziţiilor româneşti de aparate de zbor străine, astfel:

– „Valoarea importului a 4 elicoptere SA-365 C Dauphin 2, echipamente opţionale, echipamente de radio-comunicaţie şi navigaţie, piese de schimb şi utilaje, cheltuieli de asistenţă tehnică, şcolarizare, modificări, combustibili, lubrifianţi, materiale de întreţinere şi deservire, transport, diverse [situaţii] neprevăzute, asigurări, urmărire fabricaţie şi recepţionare elicoptere”;

– valoarea dobânzilor corespunzătoare creditului care se contracta în străinătate de autorităţile de la Bucureşti: 5.676.486 franci francezi;

– „Costuri în lei aferente achiziţionării elicopterelor”;

– condiţiile de achitare de către partea română a preţurilor finale ale elicopterelor şi echipamentelor oferite de compania franceză;

– condiţiile de offset agreate de către cele două părţi semnatare ale contractului: „În compensarea efortului valutar total pentru achiziţionarea elicopterelor SA-365 C Dauphin 2, firma AÉROSPATIALE a acceptat să transmită părţii române comenzi în valoare de FF 5.000.000, constând din produse aeronautice fabricate în baza contractelor de licenţă Alouette III şi SA-330 PUMA, precum şi a altor eventuale contracte ce s-ar încheia cu firma AÉROSPATIALE”.

Documentele pe care le punem la dispoziţia publicului, în premieră, dezvăluie faptul că, deşi autorităţile de la Bucureşti au solicitat trei oferte din străinătate (Franţa, Republica Federală Germania şi Statele Unite ale Americii), câştigătorul era deja stabilit. La Braşov se aflau în funcţiune nişte capacităţi moderne de producţie aeronautică – din anul 1971, pentru fabricarea a 100 de elicoptere SA-316 B „Alouette”, respectiv din anul 1975 pentru realizarea, tot sub licenţă franceză, a 50 de elicoptere SA-330 „Puma” – şi autorităţile române le puteau folosi pentru achitarea celei mai mari părţi din dobânda la creditul care urma să fie contractat la începutul anului 1978 pentru achiziţionarea elicopterelor pe care Nicolae Ceauşescu urma să le utilizeze în vizitele pe care le efectua în România. Astfel, cei 5.676.486 franci francezi (dobânda totală) se puteau compara cu valoarea totală a comenzilor pe care compania franceză s-a angajat să le facă în România pe perioada de valabilitate a contractului: 5.000.000 de franci francezi (circa 412.820,10 dolari).

La 16 februarie 1978, autorităţile de la Bucureşti au acceptat să plătească, în total, 39.313.196 franci francezi (circa 3.245.855,54 dolari), în perioada 1978-1984, pentru cele patru elicoptere SA-365 C „Dauphin 2”.

Iniţial, preşedintele României hotărâse în luna octombrie 1976 ca Gheorghe Oprea să se ocupe de alcătuirea unui „grup de specialişti pentru a face propuneri în vederea îmbunătăţirii elicopterului [IAR-316 B] şi înzestrarea sa cu două motoare, în sensul celor discutate [la expoziţia de tehnică militară de la Otopeni, desfăşurată la 15 octombrie 1976]”. În consecinţă, inginerii şi muncitorii români au fost nevoiţi să lucreze pentru a îndeplini indicaţia unui politician care avea cunoştinţe rudimentare despre aviaţie şi, din păcate, au eşuat în acel proiect – în timp ce inginerii francezi cunoşteau foarte bine faptul că modelul respectiv de elicopter era uzat moral şi nu putea să fie dezvoltat în sensul indicat de Nicolae Ceauşescu.

Liderul român a persistat în greşeală la 27 mai 1977, când a vizitat o altă expoziţie de tehnică militară şi a stabilit ca „Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, să intensifice cercetarea şi producţia pentru realizarea elicopterului mic cu două motoare (subl.n.)”. Hotărârea respectivă a fost adusă la cunoştinţa a 11 demnitari: prim-ministrul Manea Mănescu, Ion Ioniţă (fost ministru al Apărării Naţionale), Ion Stănescu (fost ministru de Interne), Mihai Marinescu, Ioan Ursu, generalul-colonel Ion Coman (ministru al Apărării Naţionale), Teodor Coman (ministru de Interne), Ioan Avram, Neculai Agachi şi Mihail Florescu. Toţi aceştia au semnat documentul întocmit de Ştefan Bîrlea şi Marin Enache la 16 iunie 1977.

Decolarea elicopterului SA-365 C „Dauphin 2” care îi transporta pe Nicolae şi Elena Ceauşescu. La două zile după ce a asistat la zborul inaugural al primului avion BAC 1-11 asamblat în România, cuplul prezidenţial s-a deplasat la complexul viticol de lângă Huşi (judeţul Vaslui) pentru o vizită de lucru (22 septembrie 1982).

Sursa: Arhiva „Vasluiul Comunist” (www.facebook.com/vaslui607080). Imagine restaurată şi recolorizată în cadrul proiectului „Vasluiul Comunist”.

Cele două elicoptere SA-365 C „Dauphin” din varianta „Turist” au fost livrate la 11 iunie 1979 şi au avut înmatriculările YR-DFA şi YR-DFB. Pentru preluarea din Franţa a celor din versiunea „VIP” (YR-DFC; YR-DFD) a fost formată la 5 octombrie 1979, la Departamentul Aviaţiei Civile, o echipă alcătuită din generalul-maior Cristian Gheorghe (şeful delegaţiei), coloneii ingineri Dumitru Negru şi Mircea Bucur (pentru verificarea celulelor şi a motoarelor), căpitanul inginer Nicolae Macovei (pentru echipamentul de radiocomunicaţii şi radiolocaţie), coloneii Mihai Fitcal şi Tudor Condruz (piloţi instructori) şi căpitanul inginer Vasile Ioniţă (pentru instalaţiile electrice, aparatele de bord, oxigen şi speciale). Piloţii români au alcătuit echipaje mixte cu omologi francezi şi au decolat la 31 ianuarie 1980 din Franţa pentru a ajunge la Bucureşti – pe traiectul Marignane (locul unde se afla uzina franceză de aviaţie) – Genova – Veneţia – Zagreb (escală pentru realimentarea cu combustibil) – Belgrad – Timişoara – Braşov – Bucureşti (Otopeni).

Toate elicopterele SA-365 C „Dauphin 2” din dotarea Flotilei 50 Aviaţie Transport au fost returnate în primăvara anului 1986 companiei franceze, când au ajuns la momentul reviziei generale. Autorităţile de la Bucureşti au optat pentru înapoierea tuturor aparatelor (valoarea lor fiind de 2 milioane de franci francezi) şi achitarea unei diferenţe de bani în scopul primirii a patru elicoptere noi SA-365 N „Dauphin”. Acestea au ajuns în două serii la baza de la Otopeni a Flotilei 50 Av.T., cu câte două exemplare livrate în acelaşi timp. Zborurile de testare şi de recepţie a primelor aparate au avut loc la 3 februarie 1986, la uzina de la Marignane.

Toate elicopterele SA-365 C „Dauphin 2” utilizate în România, în perioada 1979-1986, au fost reînmatriculate şi au zburat în continuare în Franţa şi Republica Federală Germania: F-WTMH (fostul YR-DFA), F-OBNY (YR-DFB), D-HHII (YR-DFC) şi D-HAAK (YR-DFD).

Documente întocmite la Bucureşti în lunile ianuarie şi februarie 1978, cu privire la achiziţionarea a patru elicoptere SA-365 C „Dauphin 2” pentru înzestrarea Flotilei 50 Aviaţie Transport.

[Consemnare manu, cu cerneală albastră:] 560/15.2.1978

Cancelaria C.C. al P.C.R.

Nr. 647   15 II 1978

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Nr. 280 / 2 III 1978

[Rezoluţia lui Nicolae Ceauşescu:]

De acord

ss. Nicolae Ceauşescu

NOTĂ

privind contractarea a 4 elicoptere SA-365 C Dauphin 2, în următoarele variante de amenajare:

– două elicoptere pentru transport prezidenţial cu 4 locuri fiecare

– două elicoptere pentru transport pasageri cu 8 locuri fiecare

A. PREZENTAREA OFERTELOR

Au fost contactate şi s-au primit oferte de la firmele:

– AÉROSPATIALE – Franţa

– MESSERSCHMITT – R.F.G.

– SIKORSKI – S.U.A.

Prezentăm mai jos valoarea comparativă corespunzătoare celor 4 aparate standard, fără echipamente opţionale şi de radio-navigaţie, în variantele oferite de firmele menţionate:

Firma AÉROSPATIALE MESSERSCHMITT SIKORSKY
Tipul elicopterului SA-365 C Dauphin 2 BO-105 S-76
Valoare devize FF 15.506.972 DM 5.440.000 $ 3.960.000
Valoare LV LV 16.131.902 LV 12.786.176 LV 19.681.200
Nr. locuri VIP 2 + 4 2 + 2 2 + 6

Analizându-se tehnic şi economic ofertele firmelor menţionate, considerăm că elicopterul SA-365 C Dauphin 2 corespunde cel mai bine cerinţelor executării zborurilor de importanţă excepţională.

B. VALOARE TOTALĂ IMPORTURI

1. Valoarea importului a 4 elicoptere SA-365 C Dauphin 2, echipamente opţionale, echipamente de radio-comunicaţie şi navigaţie, piese de schimb şi utilaje, cheltuieli de asistenţă tehnică, şcolarizare, modificări, combustibili, lubrifianţi, materiale de întreţinere şi deservire, transport, diverse neprevăzute, asigurări, urmărire fabricaţie şi recepţionare elicoptere:

FF 33.636.710

LV 34.992.296

2. Valoare dobânzi corespunzând creditului acordat de AÉROSPATIALE:

FF 5.676.486

LV 5.905.248

3. Costuri în lei aferente achiziţionării elicopterelor: LEI 1.250.000

4. Condiţii de plată privind livrările directe de elicoptere şi echipamente prevăzute în oferta AÉROSPATIALE:

– 10% avans plătibil în 30 zile de la semnarea contractului

– 5% prin acreditiv documentar cu utilizări parţiale la livrare

– 85% pe credit furnizor plătibil în 5 ani cu o dobândă anuală de 7,75% incluzând prima de asigurare COFACE şi comisioane

5. În compensarea efortului valutar total pentru achiziţionarea elicopterelor SA-365 C Dauphin 2, firma AÉROSPATIALE a acceptat să transmită părţii române comenzi în valoare de FF 5.000.000, constând din produse aeronautice fabricate în baza contractelor de licenţă Alouette III şi SA-330 PUMA, precum şi a altor eventuale contracte ce s-ar încheia cu firma AÉROSPATIALE.

C. PROPUNERI

1. Aprobarea semnării contractului cu firma AÉROSPATIALE, pentru achiziţionarea a 4 elicoptere SA-365 C Dauphin 2, în condiţiile prezentate.

2. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Finanţelor să includă în planurile de import anuale ale Ministerului Apărării Naţionale şi în balanţa de plăţi externe ale Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale fondurile în valută corespunzătoare.

3. Operaţiunea de achiziţionare a acestor elicoptere să fie scutită de orice fel de impozite, taxe sau impuneri de orice natură inclusiv cele decurgând din aplicarea prevederilor Decretelor 276/1973 şi 395/1976.

Condiţiile detailate de achiziţionare a elicopterelor SA-365 C Dauphin 2 sunt prezentate în NOTA anexată.

ss. Gheorghe Oprea                                                 ss. Ion Păţan

Nr. 421 / GH[EORGHE]. O[PREA].

Data 15 II 1978

NOTĂ

privind contractarea a 4 elicoptere SA.365 C Dauphin 2, în următoarele variante de amenajare:

– două elicoptere pentru transport prezidenţial cu 4 locuri fiecare

– două elicoptere pentru transport pasageri cu 8 locuri fiecare

A. PREZENTAREA OFERTELOR

Pentru dotarea Ministerului Apărării Naţionale – Flotila Specială, cu 4 elicoptere destinate efectuării de transporturi de importanţă deosebită, au fost contactate şi s-au obţinute oferte din partea firmelor:

– AÉROSPATIALE – FRANŢA

– SIKORSKI – S.U.A.

– MESSERSCHMITT – R.F.G.

Prezentăm mai jos valoarea comparativă corespunzătoare celor 4 aparate standard, fără echipamente opţionale şi de radio-navigaţie, în variantele oferite de firmele menţionate:

Firma AÉROSPATIALE SIKORSKY MESSERSCHMITT
– Tipul elicopterului SA-365 C Dauphin 2 S-76 BO-105
– Tipul şi numărul motoarelor Arriel x 2 Allison 250-C 30 x 2 Allison 250-C 20 B x 2
– Capacitatea locuri 2 + 4 VIP 2 + 8 confort 2 + 6 VIP 2 + 12 confort 2 + 2 VIP 2 + 3 confort
– Valoarea devize FF 15.506.972 $ 3.960.000 DM 5.440.000
– Valoarea LV LV 16.131.902 LV 19.681.200 LV 12.786.176

În luna decembrie 1977 firma SIKORSKY a oferit elicopterul S-76, dar cu termen de livrare 1980.

În urma studierii documentaţiei tehnice, precum şi a prezentării la sol şi în zbor a elicopterelor SA-365 C Dauphin 2 şi BO-105, reies următoarele avantaje ale elicopterului SA-365 C Dauphin 2 faţă de elicopterul BO-105, care constau în:

– dimensiuni de gabarit

– putere maximă continuă a motoarelor

– sarcină maximă utilă

– posibilitatea echipării cu rezervoare suplimentare

– viteza maximă de zbor şi de croazieră

Elicopterul SA-365 C Dauphin 2, comparativ cu elicopterul BO-105 are distanţă de zbor mai mică şi consum orar de combustibil mai mare.

Având în vedere datele comparative studiate, considerăm că elicopterul SA-365 C Dauphin 2 corespunde cel mai bine cerinţelor executării zborurilor de importanţă excepţională.

Certificarea elicopterelor SA-365 C Dauphin 2 va avea loc în iunie 1978. În cazul în care până la această dată certificarea elicopterului SA-365 C Dauphin 2 nu va fi obţinută, partea română are dreptul de reziliere a contractului, partea franceză fiind obligată la restituirea acontului şi dobânzilor corespunzătoare.

Partea franceză a făcut de asemenea cunoscut că menţine condiţiile de ofertă prezentate, până la 23 ianuarie 1978, urmând ca după această dată preţurile să fie majorate, iar termenele de livrare prelungite în funcţie de necesitatea satisfacerii comenzilor primite de la alţi clienţi.

B. PREZENTAREA OFERTEI AÉROSPATIALE

I. Valoarea importului

1. Elicoptere standard [:] F.F. 15.506.972

2. Echipamente opţionale [:] F.F. 1.466.000

3. Echipamente de radio-comunicaţie şi navigaţie [:] F.F. 5.670.600

4. Piese de schimb şi utilaje [:] F.F. 8.691.428

[Total:] F.F. 31.335.000

[Total:] L.V. 32.597.800

II. Costuri în devize aferente achiziţionării elicopterelor.

1. Asistenţă tehnică acordată de un pilot de la AÉROSPATIALE [:] F.F. 50.000

2. Modificări aplicabile elicopterelor pe parcursul fabricaţiei şi după livrare [:] F.F. 813.350

3. Cheltuieli combustibil, lubrefianţi speciali, materiale de întreţinere şi alte cheltuieli legate de întreţinerea şi deservirea elicopterelor pe perioada şcolarizării personalului navigant român de la Flotila Specială. [:] F.F. 250.000

4. Cheltuieli ocazionate de transportul elicopterelor de la Marignane (taxe de aterizare, aprovizionare cu combustibil etc.) [:] F.F. 50.000

5. Diverse pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute (echipamente, asistenţă tehnică rapidă, buletine de modificări tehnice etc.) [:] F.F. 50.000

6. Asigurări ADAS elicoptere şi personal navigant şi reasigurare [:] F.F. 200.000

7. Şcolarizare personal tehnic şi navigant de la Flotila Specială:

– diurnă şi cazare: 42 persoane x 45 zile x 156 F.F./zi [:] F.F. 294.840

8. Urmărirea fabricaţiei elicopterelor:

– diurnă şi cazare: 16 persoane (4 persoane/elicopter x 4) x 20 zile x 156 F.F./zi [:] F.F. 49.920

9. Recepţionarea elicopterelor:

– diurnă şi cazare: 40 persoane (10 persoane/elicopter x 4) x 15 zile x 156 F.F./zi [:] F.F. 93.600

[Total:] F.F. 2.301.710

[Total:] L.V. 2.394.447

TOTAL GENERAL I + II [:]

F.F. 33.636.710

L.V. 34.992.269

III. Costuri în lei aferente achiziţionării elicopterelor.

1. Şcolarizare personal tehnic şi navigant de la Flotila Specială:

– transport Bucureşti – Paris – Bucureşti şi pe teritoriul Franţei [:] LEI 500.000

2. Asistenţă tehnică acordată de un tehnician şi un pilot de la AÉROSPATIALE

– transport Paris – Bucureşti – Paris şi pe teritoriul României [:] LEI 50.000

3. Urmărirea fabricaţiei elicopterelor

– transport Bucureşti – Paris – Bucureşti şi pe teritoriul Franţei [:] LEI 200.000

4. Recepţionarea elicopterelor

– transport Bucureşti – Paris – Bucureşti şi pe teritoriul Franţei [:] LEI 500.000

[Total:] LEI 1.250.000

IV. Condiţii de plată privind livrările directe de elicoptere şi echipamente prevăzute în oferta AÉROSPATIALE.

 În urma tratativelor purtate s-au convenit următoarele condiţii de plată:

– 10% din valoarea contractului, avans plătibil în 30 zile de la semnarea contractului. Avansul este acoperit de o scrisoare de garanţie bancară emisă de BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR [:] F.F. 3.133.500

– 5% din valoarea contractului, prin acreditiv documentar cu utilizări parţiale la livrare [:] F.F. 1.566.750

– 85% din valoarea contractului, pe credit furnizor plătibil în 5 ani, cu o dobândă anuală de 7,75% incluzând prima COFACE şi comisioane [:] F.F. 26.634.750

– valoarea estimată a dobânzilor, în funcţie de loturile şi livrările ce se vor efectua [:] F.F. 5.676.486

[Total:] F.F. 37.011.486

[Total:] L.V. 38.503.048

V. Alte condiţii contractuale

1. Modificări.

Elicopterelor ce fac obiectul ofertei AÉROSPATIALE li se vor aplica modificări de îmbunătăţire a fabricaţiei şi întreţinerii, precum şi modificări de îmbunătăţire a siguranţei zborului.

2. Şcolarizare.

AÉROSPATIALE asigură şcolarizarea în Franţa a 30 tehnicieni români pe o perioadă de 6 săptămâni şi a 12 piloţi români pe parcursul a 100 ore de zbor. De asemenea, AÉROSPATIALE asigură trimiterea în România a unui pilot instructor pentru pregătirea a 2 piloţi instructori români.

3. Asistenţă tehnică.

AÉROSPATIALE asigură detaşarea în România a unui specialist pe o perioadă totală cumulată de 6 luni, urmând ca ulterior să detaşeze în România, în cazul solicitării de către partea română, tehnicieni sau piloţi, în condiţii ce urmează a fi convenite.

4. Compensaţii.

AÉROSPATIALE acceptă să transmită părţii române comenzi în valoare de F.F. 5.000.000, constând din produse aeronautice fabricate în baza contractelor de licenţă Alouette III şi SA-330 PUMA, precum şi a altor eventuale contracte ce s-ar încheia cu AÉROSPATIALE. Această operaţiune de compensaţie permite diminuarea corespunzătoare a efortului valutar total cu F.F. 5.000.000, creându-se în acelaşi timp şi posibilitatea promovării la export a produselor industriei noastre aeronautice, compensaţia derulându-se până cel mai târziu un an înaintea ultimei plăţi către AÉROSPATIALE.

C. PROPUNERI

1. Aprobarea semnării contractului cu firma AÉROSPATIALE, pentru achiziţionarea a 4 elicoptere SA-365 C Dauphin 2, în condiţiile prezentate.

2. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Finanţelor să includă în planurile de import anuale ale Ministerului Apărării Naţionale şi în balanţa de plăţi externe ale Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale fondurile valutare estimate, astfel:

1978:

– avans [:] F.F. 3.133.500

– plăţi la livrare [:] F.F. 1.351.798

– costuri aferente în devize [:] F.F. 1.301.710

– costuri aferente în lei [:] LEI 750.000

Total [:] F.F. 5.787.008 [;] L.V. 6.020.224

1979:

– plăţi la livrare [:] F.F. 214.952

– rate şi dobânzi [:] F.F. 4.092.303

– costuri aferente în devize [:] F.F. 1.000.000

– costuri aferente în lei [:] LEI 500.000

Total [:] F.F. 5.307.255 [;] L.V. 5.521.134

1980 [:] –

1984: rate şi dobânzi [:] F.F. 28.218.933 [;] L.V. 29.356.155

3. Operaţiunea de achiziţionare a acestor elicoptere să fie scutită de orice fel de impozite, taxe sau impuneri de orice natură, decurgând din aplicarea prevederilor Decretelor 276/1973 şi 395/1976, de taxe vamale, precum şi de orice taxe, impozite şi similare, pe toată durata contractului.

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

(ss.) Ion Păţan

VICEPRIM-MINISTRU

PREŞEDINTELE COMITETULUI DE STAT AL PLANIFICĂRII

(ss.) Mihai Marinescu

p. MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PRIM ADJUNCT AL MINISTRULUI ŞI ŞEF AL MARELUI STAT MAJOR

General-locotenent

(ss.) Ion Hortopan

p. MINISTRUL FINANŢELOR

[Consemnare manu:] Cu avizul anexat

(ss.) [indescifrabil]

p. PREŞEDINTELE BĂNCII ROMÂNE DE COMERŢ EXTERIOR

[Consemnare manu:] Cu menţiunea făcută în Avizul alăturat

ss. Gheorghe Crăiniceanu

Bucureşti, 21 ianuarie 1978

AVIZ

Banca Română de Comerţ Exterior are semnate convenţii de credit bancare cu termen de rambursare de 5 ani, la o dobândă preferenţială de 7,25% pe an, la care se adaugă prima de asigurare, care se ridică la circa 0,50% pe an, precum şi diferite comisioane bancare de circa 0,18% pe an, ceea ce duce la un cost total de 7,95% pe an.

În măsura în care în dobânda de 7,75% pe an sunt cuprinse toate costurile aferente creditului (prima de asigurare şi comisioanele bancare), iar schimbarea din creditul furnizor în creditul cumpărător nu duce la reducerea preţului, suntem de acord cu Nota prezentată.

[Ştampila adjunctului ministrului Finanţelor]

ss. [indescifrabil]

[Ştampila vicepreşedintelui Băncii Române de Comerţ Exterior]

ss. Gheorghe Crăiniceanu

NOTĂ

TEHNOIMPORTEXPORT şi-a însuşit „AVIZUL” MINISTERULUI FINANŢELOR şi BĂNCII ROMÂNE DE COMERŢ EXTERIOR.

În oferta AÉROSPATIALE se prevede că dobânda anuală de 7,75% include prima COFACE, prevedere ce a fost înserată în NOTA de contractare, la capitolul IV – „Condiţii de plată”.

Tov. M. Mănescu, Ion Coman

H 647                                                                       16 februarie 1978

Vă comunicăm că au fost aprobate propunerile, cuprinse în materialul alăturat, cu privire la contractarea a 4 elicoptere SA-365 Dauphin 2.

CANCELARIA C.C. AL P.C.R.

Contributors • 30-10-2022, 12:00:08 • 325 vizualizari

Continuare pe Contributors »

 

CovidFacebookHotNightsAuto InfoStiri AlexandriaLicitatii Publice • 6214 articole • 111 documentare • 522 melodii • 888 bancuri