X

125 de ani de la naşterea lui Alexandru Proca, fizicianul român care s-a apropiat cel mai mult de Nobel

Începuturile

Alexandru Proca (16 octombrie 1897 – 13 decembrie 1955), cel mai reputat fizician român, unul dintre creatorii fizicii nucleare teoretice [1], s-a născut într-o familie de intelectuali bucureşteni, care a dat matematicieni, medici, literaţi. Mediul în care a crescut – şi calităţile sale intelectuale – i-au permis ca, până la vârsta adolescenţei, să stăpânească perfect franceza, engleza şi germana. Debutul ştiinţific s-a produs la 17 ani, prin colaborările la „Gazeta matematică”.

În vacanţa de după al doilea an de facultate, România intră în război, iar Proca este mobilizat – la fel ca o mare parte a studenţilor. Este admis la şcoala militară pentru ofiţeri de rezervă; o absolvă în aprilie 1917, ca sublocotenent de geniu; este lăsat la vatră în iunie 1918. Emoţia pe care o traieşte la incheierea victorioasa a rsazboiului o impartăşeşte colegilor de generaţie prin patetica „Scrisoare către tineri” [1]:

Avântul generos al tinereţii, daţi-l pentru ţară!

Faceţi, în pornirea de entuziasm care vă însufleţeşte, din arzătoarea dragoste de ţară dobândită în tranşee sau în durerile pribegiei, legământul sfânt de a lucra pentru ea, fără preget, din toate puterile, cu toată râvna de care suntem în stare. […]

Şi mai târziu, poate îmi va fi dat să te văd, ţara mea, împodobită iarăşi cu nestematele virtuţii şi ale bogăţiei […]; o, de-aş putea să te văd aşa cum te visez!

Proca îşi reia studiile, dar nu la Facultatea de Ştiinţe, ci la Şcoala de Poduri şi Şosele, viitoarea Şcoală Politehnică. Se dovedeşte a fi un student atipic: ţine o prelegere despre „Principiul relativităţii al lui Einstein”, adresându-se atât colegilor, cât şi profesorilor; de asemenea, participă, într-o delegaţie de experţi, la o vizită la uzinele de locomotove din Philadelphia, în Statele Unite. Scopul vizitei este alegerea tipului şi a numărului de motoare electrice pe care statul român le va cumpăra, pentru nevoile ţării.

Devine inginer, iar specialitatea îl recomandă pentru un post în Societatea Electrică, filiala Câmpina. Proca ia cunoştinţă de tehnicile de exploatare petrolieră şi minieră din ţară şi scrie două lucrări, pentru ameliorarea celor două domenii. Totodată funcţionează ca asistent la Catedra de Electricitate a Politehnicii şi ca redactor al Buletinului de matematică pură şi aplicată, care se va transforma după câţiva ani într-o publicaţie de limbă franceză, cu titlul uşor schimbat.

În toamna lui 1923 se decide să plece la Paris. „Cred că am ceva de spus în fizică” – sunt cuvintele cu care îşi motivează hotărârea.

Sosirea în Franţa

Proca ajunge la Paris în octombrie 1923. Constată că diploma de inginer din Romania nu este recunoscută în Franţa, iar pentru a o echivala, trebuie susţinute toate examenele, întinse pe patru ani. Proca le absolvă într-unul singur, cu note apropiate de maxim.

Alexandru Proca

Un an mai târziu, Doamna Curie îi oferă un post la celebrul Institut al radiului, pe care îl conduce, împreună cu Jean Perrin (Premiul Nobel în 1926). Atmosfera de aici nu este rigid-ştiinţifică, ci contaminată de charm-ul parizian:

În fiecare luni se dădeau recepţii, renumite şi intime în acelaşi timp […] ceaiul se pregătea fierbându-l într-un balon de sticlă cu robinet, peste un grătar metalic care împrăştia flacăra unui bec Bunsen. Ceaiul urma să fie băut din paharele conice de laborator, iar în loc de linguriţe se foloseau baghete de sticlă. Puteau fi întâlniţi acolo elevii şi colaboratorii săi, Joliot, Salomon Rosenblum, teoreticianul român Alexandru Proca, Pierre Auger [descoperitorul efectului omonim], scriitorii Paul Valéry, André Gide, André Maurois, Edmée de la Rochefoucauld… [2]

Despre prestaţia lui Proca în institut, Doamna Curie se exprimă astfel [1]:

Ori de câte ori am o problemă ştiinţifică dificilă, care necesită multă răbdare, competenţă, îndemânare experimentală şi meticulozitate, mă adresez domnului Proca. Iar el, de fiecare dată, răspunde cu soluţii adecvate, care mă mulţumesc, şi care, întotdeauna, dau rezultate precise.

Dar nu toţi cercetătorii din institut sunt la fel de încântaţi de Proca; unii îl percep, probabil, ca pe o ameninţare. Aparate lăsate de Proca în stare de funcţionare sunt găsite dereglate, câteva zile mai târziu.

Intuind, poate, asemenea ostilităţi, dar şi talentul de teoretician al lui Proca, Doamna Curie facilitează transferul acestuia la Institutul Henri Poincaré, creat în 1928-29, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Rockefeller. Încrezător în şansele sale de a accede la o catedră universitară, Proca cere cetăţenia franceză, pe care o obţine în 1931.

Relaţia cu Louis de Broglie

Louis de Broglie văzut de George Manu

Prima lucrare publicată în Franţa, realizată la Institutul Radiului, este una experimentală, dar vocaţia lui Proca este predominant teoretică. Curând după mutarea la Institutul Henri Poincaré, Proca se înscrie la doctorat (1930), conducător ştiinţific fiind Louis de Broglie (1892 – 1987), proaspăt laureat Nobel (1929), pentru descoperirea proprietăţii fundamentale a obiectelor cuantice: dualismul corpuscul – undă (1923). Anume, orice obiect cuantic se comportă atât ca o undă, cât şi ca un corpuscul.

În mod straniu, această idee genială este cu totul singulară în opera lui de Broglie. În următorii 64 de ani de viaţă, laureatul din 1929 n-a mai produs nici o lucrare de succes. 

Subiectul tezei lui Proca este propus de către de Broglie şi constă în studiul electronului în mecanica cuantică relativistă. Teza – stralucită – este susţinută în 1933, în faţa unei comisii prezidate de Jean Perrin, examinatori fiind Leon Brillouin şi Louis de Broglie. Teza poartă pecetea inconfundabilă a lui Proca: dualismul corpuscul – undă nu se manifestă, în mod necesar, în sensul definit anterior de către de Broglie.

Această delimitare de concepţia canonică adoptată în fizica franceză declanşează antipatia lui de Broglie, care vede în originalitatea ideilor lui Proca o ameninţare pentru rezultatele sale, pe care le consideră infailibile. Antipatie camuflată perfid, pe care seninul Proca o percepe abia două decenii mai târziu, când i se blochează accesul la ocuparea unei catedre universitare, în două rânduri, la Sorbona şi la Collège de France.

Rezultatele ştiinţifice ale lui Proca sunt mult prea complicate pentru a fi prezentate într-un cadru jurnalistic, de aceea nu vor fi abordate în rândurile de faţă. Cititorul interesat poate consulta, pentru o primă informare, lucrările dlui Prof. Dr. Dumitru Mihalache, m.c. al A.R. [3], [4].

Războiul

În vara lui 1939, Proca este mobilizat. Nu i se recunoaşte gradul de sublocotenent, obţinut în România, şi este încadrat ca simplu soldat. Cum Proca devenise secretar al Societăţii Franceze a Electricienilor şi al Conferinţei internaţionale a liniilor electrice de mare putere, Statul Major rectifică gafa: Proca va fi folosit la transmisiuni. Va ocupa, scurt timp, funcţia de inginer-şef al Radiodifuziunii franceze.

În 1943, este invitat de Universitatea din Porto pentru a ţine o serie de conferinţe. Ulterior, este invitat de Royal Society din Londra şi de Amiralitatea Britanică în Anglia, pentru a se alătura efortului de război. Nu se cunoaşte (cel puţin de către publicul larg) care a fost contribuţia lui Proca la acest efort, dar se ştie că marile sale bucurii au fost vizitele la Dirac, care locuia nu departe de Oxford.

Seminarul Proca

Dacă pentru fizicienii americani şi cei englezi anii războiului au însemnat o activitate ştiinţifică febrilă, pentru cei francezi au însemnat stagnare şi provincializare. Sesizând acest decalaj dureros, Proca inaugurează un seminar (1946 – 1955), care avea să-i poarte numele. Dintre numeroasele celebrităţi care au participat la Seminarul Proca vom aminti doar nobeliştii Born, Dirac, Pauli, Rabi, Tomonaga, Yukawa şi – postum (după 1955) – Bethe şi Salam.

Prin tendinţa sa de contracarare a efectelor războiului, Seminarul Proca pare un pandant al Scrisorii pentru tineri din 1918 – crede George Proca, fiul ilustrului savant.

Alexandru Proca (dreapta), împreună cu Rudolf Peirels (stânga) şi San-itiro Tomonaga (centru). sursa

Premiul Nobel

În 1949, Yukawa a primit premiul Nobel pentru fizică „pentru prezicerea existenţei mezonilor pe baza lucrărilor teoretice referitoare la forţele nucleare”.

În 1941, Wolfgang Pauli, unul dintre părinţii mecanicii cuantice, formulase, într-un articol apărut în prestigioasa Reviews of Modern Physics, următoarea opinie:

„Teoria [elaborata de Yukawa] pentru acest caz [al expresiei forţei nucleare dintre proton şi neutron] a fost dată de Proca.”

Evident, opinia lui Pauli nu poate fi suspectată de nici un fel de partizanat; de aceea, am citat-o pentru a încerca să răspundem la întrebarea: a fost Proca nedreptăţit pentru că nu a împărţit Premiul Nobel cu Yukawa? În cazul răspunsului afirmativ, cine poartă răspunderea acestei nedreptăţi?

În legătură cu prima întrebare: tradiţia şi practica arată că Premiile Nobel se acordă individual atunci când meritul unei descoperiri aparţine, în mod covârşitor, unei singure persoane; este cazul lui Einstein, cu oricare din marile sale descoperiri; sau al lui Roentgen, cu razele X. Atunci când un progres ştiinţific important se obţine prin eforturi comparabile ale mai multor persoane, cel mult trei dintre ele pot primi premiul; este cazul lui Tomonaga, Schwinger şi Feynman, care au primit Nobelul în 1965 „pentru lucrările lor fundamentale în electrodinamica cuantică”[5].

În legătură cu a doua întrebare: tradiţia cere ca eventualii candidaţi să fie prezentaţi Fundaţiei Nobel de un nobelist de aceeaşi naţionalitate – dacă există – şi preferabil de aceeaşi specialitate. În cazul Franţei, ambele calităţi erau întrunite în persoana lui Louis de Broglie, dar adversitatea perfidă pe care a manifestat-o faţă de Proca îl făcea incompatibil cu asemenea iniţiative.

În fine, era firesc ca ţara de origine să aibă o activitate de lobby, dar guvernul de la Bucureşti nu avea pe agendă asemenea puncte (un exemplu amuzant al lobby-ului sovietic a fost descris de Feynman [6]).

Totodată, modestia şi eleganţa lui Proca erau incompatibile cu orice formă de autopromovare.

Trebuie menţionat că ne-asocierea lui Proca la premiul acordat lui Yukawa nu este singura anomalie, şi nici cea mai gravă, în deciziile Fundaţiei Nobel. Unul dintre perdanţi este Goudsmit, co-descoperitor al spinului electronic, împreuna cu Stern; dintre cei doi, doar Stern a primit Premiul. Oarecum amuzant – perdanţii Proca si Goudsmit sunt coautorii unui articol de mecanică cuantică [7].

Un aspect cu totul remarcabil al dilemei Yukawa – Proca este că disparitatea în acordarea premiului nu a dus la vreo animozitate, ci la creşterea armoniei dintre Proca şi fizicienii japonezi. Proca nu a făcut nici un comentariu revendicativ în legătură cu premiul – nici măcar în propria familie, după cum sugerează studiul biografic redactat de fiul său [8]. Primul cercetător care a solicitat un stagiu de lucru la Seminarul Proca a fost profesorul Araki de la Universitatea din Kyoto, unde lucra şi Yukawa; Yukawa însuşi a conferenţiat în cadrul Seminarului Proca.

Interesantă este şi marturia lui Horia Hulubei, referitoare la vizita lui Proca în Japonia, în 1954 [9]. În acei ani de foarte reduse vizite ştiinţifice în ţările estice, Hulubei întâlneşte la o sesiune a Academiei de Ştiinţe a URSS pe fizicianul japonez Fujioka, care îi povesteşte că „japonezii invitaseră la ei pe Alexandru Proca, pentru o serie de conferinţe şi pentru a cinsti pe omul care, împreună cu Yukawa, a pus bazele studiului câmpurilor mezonice. Dl. Fujioka mi-a povestit ce impresie admirabilă a lăsat Alexandru Proca printre savanţii japonezi, cu câtă dragoste a fost înconjurat şi câtă stimă au ei faţă de munca compatriotului nostru.”

Noi şi Proca

„Desigur că ţara noastră va onora pe Alexandru Proca cât mai curând, publicându-i operele sale complete”, spunea Horia Hulubei în articolul din 1956, citat mai sus. Optimismul bunului savant nu a primit confirmarea istoriei. Opera lui Proca nu a fost publicată în ţara noastră, ci in Franta, de fiul sau [1]. Nici o bibliotecă din România nu are vreun volum; există numai o copie scanată, cum se indică mai jos.

Împrejurările istorice au fost potrivnice preluării directe a contribuţiilor ştiinţifice ale lui Proca, de către fizicienii români. Există totuşi, relativ recent, un interes pronunţat pentru diseminarea informaţiei privind opera marelui savant – a se vedea [3], [4] şi titlurile relevante din bibliografia aferentă.

Este de asemenea lăudabilă iniţiativa dlui dr. ing. Mircea Ignat, din cadrul ICPE, de creare a Centrului „Alexandru Proca” pentru ințierea în cercetarea științifică a tinerilor cercetători, http://www.icpe-ca.ro/centrul-alexandru-proca/

Mulţumiri

Sunt recunoscător domnului Prof. Dr. Sorin Mărculescu, care a predat fizica teoretică la Universitatea din Bucuresti și la cea din Siegen, și domnului Prof. Dr. Dumitru Mihalache, m.c. al Academiei Române, pentru discuţii utile.


Referinţe şi note

[1] Alexandre Proca (1897-1955): œuvre scientifique publiée, bibliographie de 30 pages, textes français et textes roumains suivis de leur traduction française, Paris, éditeur: Georges Alexandre Proca, 1988, accesabil la https://cloud.nipne.ro/index.php/s/LfrTWQaoPP2FAMb

[2] Fernand Lot: Jean Perrin, Ed. Stiintifica, 1967

[3] D. Mihalache: Descoperiri științifice excepționale ale unor savanți români menționate în
Cursul de Fizică Teoretică Landau – Lifshitz, Curierul de Fizica, nr. 78, decembrie 2014, file:///C:/Users/mariu/Downloads/Mihalache_CdF_78_2014.pdf

[4] D. Mihalache, A. Nicolin: Fizica din România la Centenarul Marii Uniri – Părinții Fizicii Moderne, Curierul de Fizica, nr. 83, decembrie 2018, file:///C:/Users/mariu/Downloads/CdF_83_2018.pdf

[5] Rezultate extrem de interesante în electrodinamica cuantică au fost obţinute la începutul anilor ’40 de Şerban Ţiţeica; publicate într-o revistă obscură, „Bulletin de la Societé Roumaine de Physique” în anii războiului, au rămas necunoscute comunităţii internaţionale, până recent, când Prof. Dr. Sorin Mărculescu le-a discutat dintr-o perspectivă modernă. Ele prezintă, desigur, un interes deosebit, dar numai sub aspectul istoriei ştiintei, şi constituie un paragraf în lunga lista a irosirilor româneşti.

[6] Feynman povesteşte, în „Vă ţineti de glume, domnule Feynman!”, că participarea sa la banchetul care a urmat festivităţii de decernare a Premiului Nobel a fost puternic perturbată de maşinaţiile ambasadorului sovietic, prin obstinaţia de a-i oferi lui Şolohov, câştigătorul premiului pentru literatură cu „Pe Donul liniştit”, un loc cât mai apropiat de suveranul suedez.  

[7] A. Proca, S. Goudsmit: Sur la masse des particules élémentaires, J. Phys. Radium, 1939, 10 (5), pp.209-214.

[8] G. Proca, introducerea la [1].

[9] Horia Hulubei: omul şi epoca sa, editor: V. Bârsan, Editura Horia Hulubei, 2021

[LBrill] Zonele Brillouin din fizica solidului, functiile Brillouin din magnetism si imprastierea Brillouin (fenomen similar imprastierii Raman, dar descoperit anterior acesteia) poarta numele distinsului examinator al lui Proca.

Contributors • 16-10-2022, 12:00:06 • 714 vizualizari

Continuare pe Contributors »

 

CovidFacebookHotNightsAuto InfoStiri AlexandriaLicitatii Publice • 10529 articole • 111 documentare • 531 melodii • 888 bancuri